Dosen FKIP

Program Studi Pendidikan Non Formal (S1)

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nama Dosen

Dr. YUNUS BUSA, M.Si

ARIF EFENDI AS.,S.Pd, M.Pd.

SUPARMAN, S.Pd, M.Pd.

SAIDANG, S.Pd, M.Si

Dr. ELIHAMI, S.Pd, M.P.d.I

Dr. BAHARUDDIN, M.Pd.

HATTA, S.Pd,, M.A.P.

Pendidikan Terakhir

S3

S2

S2

S2

S3

S3

S2

Jabatan Fungsional

Lektor

Asisten Ahli

Lektor

Lektor

Lektor Kepala

Lektor

Asisten Ahli

Program Studi Bimbingan Konseling (S1)

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nama Dosen

MUHAMMAD JUNAEDI MAHYUDDIN, S.Pd, M.Pd.

ACHMAD DAHLAN MUCHTAR,S.Pd,I, M.Pd.

AISYAH SURYANI, S.Pd,I M.SI.

FITRIYANTI SULAIMAN, S.Pd, M.Pd..

HANDAYANI SURA, S.Pd, M,Pd.

MUTMAINNAH, S.Pd, M,Pd.

M. YUNUS SUDIRMAN, S.Pd, M,Pd.

MULIYADI, S.Pd, M,Pd.

M. YASDAR, S.Pd, M,Pd.

ARPIN, S.Pd, M,Pd.

Pendidikan Terakhir

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

Jabatan Fungsional

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

-

Asisten Ahli

-

-

Program Studi Pendidikan Matematika (S1)

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nama Dosen

PUTRIYANI S, S.Pd, M.Pd.

Dr. NURDIN, M.Si.

SUARTI DJAFAR, S.S,I M.Pd.

RUSTIANI S, S.Pd, M.Pd..

HAFSYAH, S.Pd, M,Pd.

PRATIWI PUJILESTARI ALAM, S.Pd, M,Pd.

RUSLIMIN A, S.Pd, M,Pd.

Pendidikan Terakhir

S2

S3

S2

S2

S2

S2

S2

Jabatan Fungsional

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Asisten Ahli

Asisten Ahli

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nama Dosen

AMINULLAH, S.Pd,M.Pd

DIAN FIRDIANI, S.Pd,M.Pd

IRMAN SYARIF, S.Pd,M.Pd

MASNUR, S.Pd,M.Pd

MUH. IDHAM HALIQ, S.Pd,M.Pd

USHWA DWI MASRURAH ARIFIN BANDO, S.Pd.I, M.Pd

RAHMAT, S.Pd, M,Pd.

SUHERMAN, S.Pd, M,Pd.

KAIRAWAN, S.Pd, M,Pd.

SALEHA, S.Pd, M,Pd.

NADAR, S.Pd, M,Pd.

EKA WAHYUNI A, S.Pd, M,Pd.

Pendidikan Terakhir

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

Jabatan Fungsional

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Asisten Ahli

Asisten Ahli

Lektor

Asisten Ahli

-

-

Asisten Ahli

Asisten Ahli

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1)

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nama Dosen

ILHAM ASSIDIQ, S.Pd,M.Pd

UMIYATI JABRI, S.Pd,M.Pd

MUSDALIFAH, S.Pd,M.Pd

MUSTAKIM, S.Pd,M.Pd

HASAN, S.Pd,M.Pd

ITA SARMITA SAMAD, S.Pd.I, M.Pd

ASBAR, S.Pd, M,Pd.

SRI ROSMIANA, S.Pd, M,Pd.

RAHMAENI, S.Pd, M,Pd.

ISMAIL, S.Pd, M,Pd.

Pendidikan Terakhir

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

Jabatan Fungsional

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Asisten Ahli

Asisten Ahli

-

Lektor